Hellenistik

Carta horoskop Hellenistik.

Carta Horoskop, Barat, Hellenistik, Horoskop, simbol 'I' dengan perkataan Holografik (Degro). Carta dijumpai di awal carta dengan dua titik menunjuk ke bawah, titik pertama menunjuk ke atas dan titik keempat menunjuk ke bawah.